WAADVENTISTA WASABATO TANZANIA
WAADVENTISTA WASABATO TANZANIA

WAADVENTISTA WASABATO TANZANIA

105 Members
1 y ·Translate
God loves you
3 yrs ·Translate

happy sabbath beloved .....

3 yrs ·Translate

Barikiwa na Wema wa Mungu, Na Neema yake ikufanye uwe mshindi dhidi ya uovu.

3 yrs ·Translate

"6 Kisha nikaona malaika mwingine, akiruka katikati ya mbingu, mwenye Injili ya milele, awahubiri hao wakaao juu ya nchi, na kila taifa na kabila na lugha na jamaa, 7akasema kwa sauti kuu, Mcheni Mungu, na kumtukuza, kwa maana saa ya hukumu yake imekuja. Msujudieni yeye aliyezifanya mbingu na nchi na bahari na chemchemi za maji." Ufunuo 14:6-7

image