2 yrs ·Translate
Kwa maana jinsi hii, Mungu aliupenda ulimwengu, hata akamtoa mwanae wa pekee, ili kila amwaminie asipotee Bali awe na uzima wa milele.(Yohana 3:16)